Kjøpsvilkår

Organisasjonsnummer: 823 426 062

Foretaksadresse:
Hundreprosent.no
Forusvågen 22
4031 Stavanger

#1 Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra hundreprosent.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på hundreprosent.no er tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

#2 Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos hundreprosent.no gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

#3 Definisjon av parter

Selger er:
Hundreprosent.no
Forusvågen 22, 4031 Stavanger

Org nr: 823 426 062, salg@hundreprosent.no. Selger benevnes som jeg, min eller hundreprosent.no.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

#4 Gjennomføring av kjøp i nettbutikk

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i hundreprosent.no nettbutikk administrasjon. hundreprosent.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

#5 Opplysninger gitt i nettbutikken

Hundreprosent.no forsøker å gi gode beskrivelser av produkter på måten de er laget. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike, for eksempel hva slags materiale produkter er laget av/tekniske detaljer.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt, da hundreprosent.no i stor grad tilbyr unike moteprodukter hvor det finner få varianter. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde kan velge et annet produkt. Det forbeholdes også rett til å kansellere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikkløsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kansellere din bestilling og kreve fullt beløp tilbakebetalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalingsmetode.

#6 Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort, eller Vipps. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli belastet samme dag. Ved bruk av Vipps blir kjøpesummen belastet umiddelbart.

#7 Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i produktbeskrivelsen. hundreprosent.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Det må påregnes en forsendelsestid på minimum 1-5 dager, i tillegg til Helthjem's leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. Vi har normalt 1-14 dager leveringstid på alle lagerførte varer. På ekstremt populære produkter kan lengere leveringstid forekomme i perioder på opp til 30-dager.

Det er kundes ansvar å hente pakken innen 14 dager og eventuelt etterlyse pakken. Pakker med sporing som ikke hentes innen 14 dager faktureres med kr 230,-. Det er ditt ansvar å sørge for at adressen du skriver inn stemmer med folkeregisterets og Postens adresser. Du dekker selv ny frakt (begge veier) om pakken kommer i retur grunnet ukjent adresse. Pass på at mobilnummer og e-post er korrekt slik at Helthjem får varslet deg når din pakke er klar til utlevering. Ønsker du bytte mottatt vare til annen farge eller lignende, må pakken være ubrukt og uåpnet. Du dekker selv retur-frakt til oss og ny frakt fra oss til deg for nytt produkt.

#8 Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i ramme/glass, sammenføyinger eller andre detaljer tilhørende produktet.

#9 Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sendt fra hundreprosent.no er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes hundreprosent.no muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, returfrakt dekkes av kunde.
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt.
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris.

hundreprosent.no har rett til å benytte seg av det som er billigst for dem, og loven gir selgeren rett til å forsøke å utbedre mangelen opp til 3 ganger før forbrukeren kan kreve omlevering.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med hundreprosent.no, dekker ikke hundreprosent.no kostnader for dette.

#10 Garanti

Våre garantier følger reglene for varer etter forbrukerkjøploven.

Reklamasjonsfrist:
Kunden har 2-års reklamasjonsfrist ifølge norsk lov.

#11 Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i hundreprosent's nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir hundreprosent.no melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til hundreprosent.no innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. hundreprosent.no er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottat fra deg.

#12 Produktet sendes tilbake til hundreprosent.no i originalemballasje til:

hundreprosent.no
Forusvågen 22
4031 Stavanger

Husk å legge ved ditt ordrenummer og forklaring på hva du ønsker skal gjøres med din retur.

hundreprosent.no ønsker at ditt kjøp skal føles riktig, da valg av moteprodukter er en personlig ting, vi vil gjøre det vi kan for å gjøre deg fornøyd.

#13 Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp hos hundreprosent.no lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. hundreprosent.no er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av hundreprosent.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Våre partnere for kredittkort håndtering er Vipps og Stripe.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cache-filer.

hundreprosent.no selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

#14 Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser i markedet.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader hos hundreprosent.no og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk. systemet. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra hundreprosent.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan hundreprosent.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

#15 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos hundreprosent.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser hundreprosent.no eller hundreprosent.no's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra hundreprosent.no sin side.

#16 Ekstraordinære forhold

hundreprosent.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis hundreprosent.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor hundreprosent.no's kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

hundreprosent.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra hundreprosent.no side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

#17 Endring i vilkårene

hundreprosent.no forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

#18 Force Majeur

Er hundreprosent.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er hundreprosent.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

#19 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

#20 Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er hundreprosent.no's eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra hundreprosent.no.